Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2021 
 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2752/KH-UBND ngày 04/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin thông tin một số nội dung của Cuộc thi.

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là Cuộc thi“ Sáng kiến vì cộng đồng” với thể lệ tham gia như sau:

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ trung ương đến địa phương; Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh; Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi; Các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động công đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi.

Nội dung: Chủ đề bài dự thi "Sáng kiến vì cộng đồng" đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Hình thức: Dự án tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip…) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của Chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

Thời gian đăng kí dự thi từ ngày15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đính kèm nội dung Thể lệ Cuộc thiMẫu thuyết minh dự án.