Thông cáo báo chí
 
Thông cáo báo chí:“LỄ HỘI NHO VÀ VANG NINH THUẬN 2019” (Từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2019) 
10/04/2019 
 
Xem chi tiết tại đây