Thông tin đất đai
 
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc 
25/10/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(18/02)
(28/01)
(25/01)
(19/01)
(29/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)