Chính trị - Xã hội
 
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận; giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (20/4/1975-30/4/2019) và Ngày quốc tế lao động (01/5) 
08/04/2019 
 

Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 28/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận; giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày quốc tế lao động (01/5).

Theo đó, Ngày giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 03 ngày, từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019.

Dịp lễ Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày quốc tế lao động (01/5) cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày từ thứ hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ tư ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ bảy ngày 04/5/2019.

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 14/4 (10/3 âm lịch), 16/4, ngày 30/4 và 01/5/2019; việc treo khẩu hiệu thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thông tin chi tiết, xem Thông báo số 28/TB-UBND.

NH