Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát tại khu vực sông Cái 
11/03/2020 
 

Ngày 06/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm quy hoạch số 55A thuộc khu vực sông Cái, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Tiến, huyện Bác Ái.

Theo trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các nội dung sau:

1. Tên đơn vị đề nghị thăm dò: Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Việt Đại Nghĩa;

2. Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: Cát xây dựng;

3. Vị trí, diện tích khu vực đề nghị thăm dò: 3,87 ha tại điểm quy hoạch số 55A, gồm 02 khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực 1: Diện tích 1,55 ha, thuộc địa bàn xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1 đến 12 có tọa độ theo hệ VN-2000 kinh tuyến trục 1080 15’ múi chiếu 30 như sau:


Xem chi tiết tại đây