Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp phép thăm dò tại khu vực không đấu giá VLSL núi Sô Ngang 
23/03/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)
(06/07)
(19/06)