Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá VLSL Mỹ Hiệp 
02/03/2020 
 

Ngày 28/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm quy hoạch số 95 thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

Theo trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản,

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các nội dung sau:

1. Tên đơn vị đề nghị thăm dò: Công ty TNHH khoáng sản Hòa Bình Ninh Thuận;

2. Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: Vật liệu san lấp;

3. Vị trí, diện tích khu vực đề nghị thăm dò: 8,4 ha tại điểm quy hoạch số 95 thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; ranh giới khu vực thăm dò được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 5, 6 có toạ độ theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1080 15’, múi chiếu 30, cụ thể như sau:


Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)
(06/07)
(19/06)