Chính trị - Xã hội
 
Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế 
03/12/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Kế hoạch số 5207/KH-UBND ngày 03/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế

 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)