Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non Tấn Lộc tại Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
02/04/2019 
 

Ngày 01/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 1145/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non Tấn Lộc tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 17/5/2019).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 1145/TB-SKHĐT ngày 01/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận; bản đồ ; mẫu I.1; mẫu I.2)

EDO 
Tin đã đưa