Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Dân tại xã Phước Hậu, Phước Dân, Phước Hữu và Phước Thái huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
26/03/2019 
 

Ngày 25/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 1027/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Dân tại xã Phước Hậu, Phước Dân, Phước Hữu và Phước Thái huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 09/5/2019).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 1027/TB-SKHĐT ngày 25/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trích lục bản đồ số 17, Mẫu I.1, Mẫu I.2)

 

EDO 
Tin đã đưa