Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dọc đường ven biển phía Nam (đoạn Mũi Dinh – Cà Ná) tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam 
18/08/2018 
 

Ngày 13/8/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 2468/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dọc đường ven biển phía Nam (đoạn Mũi Dinh – Cà Ná) tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 11/9/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư): Trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 2468/TB-SKHDT ngày 13/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trích lục vị trí khu đất biểu mẫu 01, biểu mẫu 02  đề xuất thực hiện dự án đầu tư).

EDO 
Tin đã đưa