Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch Bãi Cốc trong Bãi Cốc ngoài tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
23/12/2016 
 

Ngày 20/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3821/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch Bãi Cốc trong Bãi Cốc ngoài tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Hạn chót nộp hồ sơ đến trước 16 giờ ngày 25/01/2017.

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.891679,  fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 3821/TB-SKHĐT ngày 20/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận)

 
Tin đã đưa