Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ ẩm thực tại hồ điều hòa Khu công viên trung tâm, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 
13/10/2018 
 

Ngày 8/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3344/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ ẩm thực tại hồ điều hòa Khu công viên trung tâm, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 7/11/2018).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.891679,  fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.  

(Đính kèm thông báo số 3344/TB-SKHĐT ngày 8/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trích lục sơ đồ vị trí khu đất và các biểu mẫu I, biểu mẫu II).

Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO) 
Tin đã đưa