Thông tin đấu thầu
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
25/08/2021 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 366/QĐUBND ngày 26/7/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chợ Phương Hải và Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Nội dung chi tiết dự án đính kèm quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 và Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 09 giờ 00 phút ngày 28/9/2021. (TẢI HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY)

- Thông tin liên hệ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

+ Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên trang web của Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải.

+ Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số theo quy định.

+ Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời nộp 01 bộ gốc và 09 bộ chụp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) trước 09 giờ 00 phút ngày 28/9/2021 để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ hồ sơ.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản hồ sơ nộp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bản nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế). Hồ sơ (bản gốc và và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp./.

 
Tin đã đưa
(15/10)
(14/10)
(12/10)
(06/10)
(05/10)
(24/09)
(09/09)
(06/09)
(30/08)
(19/08)