Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 79 thuộc thuộc Núi chồng, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước 
26/04/2018 
 

Ngày 16/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại điểm quy hoạch số 79 thuộc Núi Chồng, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước

 

 Xem chi tiết tại đây

STN&MT 
Tin đã đưa
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)
(17/12)