Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát xd tại khu vực suối Cát 
03/03/2020 
 

Ngày 21/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm quy hoạch số 59 thuộc khu vực suối Cát, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trí Thành Ninh Thuận.

Theo trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo công khai tên đơn vị, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu kể từ ngày 21/01/2020, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò tại mỏ vật liệu san lấp này đối với các tổ chức, cá nhân khác là đến hết ngày 29/02/2020 (30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ các ngày nghỉ Tết âm lịch). Tính đến hết ngày 29/02/2020, ngoài Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trí Thành Ninh Thuận, không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại vị trí này.

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 59 thuộc khu vực suối Cát, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn như sau:

1. Tên đơn vị được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trí Thành Ninh Thuận; trụ sở chính tại số 33/54 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Loại khoáng sản được cấp phép thăm dò: Cát xây dựng.

3. Vị trí, diện tích khu vực được cấp phép thăm dò: 0,8 ha tại điểm quy hoạch số 59 thuộc khu vực suối Cát, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; ranh giới khu vực thăm dò được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1 đến 36 có toạ độ theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1080 15’, múi chiếu 30, cụ thể như sau:


Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)
(06/07)
(19/06)