Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả họp xét chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 58, sông Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn 
19/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(18/02)
(28/01)
(25/01)
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)