Thông tin đấu thầu
 
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
28/03/2018 
 

Ngày 23/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 860/TB-SKHĐT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo gia hạn (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 18/4/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3891679, fax: 0259.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.
Nội dung chi tiết Thông báo số 860/TB-SKHĐT và các Biểu mẫu.
 
Tin đã đưa