Chính trị - Xã hội
 
Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính - 2018 về Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Ninh Thuận 
17/07/2019 
 

Xem Kết quả điểm thi: Tại đây