Thông báo Phòng chống lụt bão
 
Thông báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về viêc triển khai thực hiện công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh 
29/11/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
NH