Thông báo Phòng chống lụt bão
 
Thông báo của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão KAMMURI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/12/2019 
 
Xem chi tiết tại đây TB 03
 
Tin đã đưa
(05/12)
(10/11)
(08/11)
(31/10)
(30/10)
(30/10)
(29/10)
(02/01)
(23/11)
(23/11)