Thông tin đất đai
 
Thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò tại khu vực không đấu giá cát sông Dinh 
28/02/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/03)
(11/03)
(03/03)
(02/03)
(15/02)
(15/02)
(22/05)
(04/04)
(04/04)
(04/04)