Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu thầu Quyền sử dụng đất Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích;Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm  
31/12/2014 
 

I/ Tài sản bán đấu giá:

         1/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích để thực hiện dự án thương mại dịch vụ:

         Diện tích: 1.374,4 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

         Đơn giá: 7.200.000 đồng/m2

         Giá khởi điểm: 9.895.680.000 đồng

         Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 494.784.000 đồng

          Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 197.914.000 đồng

          2/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án du lịch:

          Diện tích: 8.974 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

          Đơn giá: 9.196.000 đồng/m2

          Giá khởi điểm: 82.524.904.000 đồng

          Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 4.126.245.000 đồng

Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 1.650.498.000 đồng

II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 31/12/2014 đến hết 11 giờ ngày 30/03/2015.

            - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 30/03/2015.

            - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 31/03/2015.

                Xem chi tiết TB 4178.doc

 
Tin đã đưa
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(07/12)
(13/10)
(10/10)
(18/08)
(12/07)