Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 
04/09/2014 
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất: Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải TP.PR-TC; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 04 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

Chi tiết thông báo ( đính kèm )

I/ Tài sản bán đấu giá:

1/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam-địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

-Diện tích: 2.029 m2

-Đơn giá: 360.000 đồng/m2

         -Giá khởi điểm: 730.440.000 đồng

         -Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất (làm tròn số): 51.130.000 đồng

         -Bước giá (3%) giá trị khu đất (làm tròn số): 21.900.000 đồng

2/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

-Diện tích: 4.000 m2

-Đơn giá: 530.000 đồng/m2

         -Giá khởi điểm: 2.120.000.000 đồng

         -Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 148.400.000 đồng

         -Bước giá (3%) giá trị khu đất: 63.600.000 đồng

3/ 04 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý.

Số TT

 

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

 1

Lô đất trống 747 Thống Nhất, thửa đất 246, bản đồ địa chính số 12

 

78,3

2

Lô đất trường Mẫu giáo Nhơn Hội, vị trí mặt đường QL 27, thửa đất số 175, BĐĐC số 11-b, phường Đô Vinh (07 lô)

-Lô số 1

-Lô số 2

-Lô số 3

-Lô số 4

-Lô số 5

-Lô số 6

-Lô số 7

 

 

166,7

128

146,3

140,9

135,4

130

137,5

3

Lô đất trường mẫu giáo Đài sơn (cũ), vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài Sơn, TP. Phan rang

 

566,45

4

Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Bá Quát, thuộc thửa đất số 75 ( đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Thanh Sơn

- Giá trị đất

-Giá trị tài sản trên đất

 

 396,2

 

 4/ Khu Tái định cư nhà máy xử lý nước thải, Tp PR-TC (15 lô)

 

STT

Số hiệu lô đất

Số hiệu khu đất

Tên đường

Diện tích (m2)

1

3

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

2

4

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

3

6

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

4

8

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

5

13

A1

D8-rộng 12m

140,0

6

14

A1

D8-rộng 12m

140,0

7

15

A1

D8-rộng 12m

140,0

8

16

A1

D8-rộng 12m

140,0

9

17

A1

D8-rộng 12m

140,0

10

21

A1

D8-rộng 12m

140,0

11

22

A1

D8-rộng 12m

140,0

12

23

A1

D8-rộng 12m

140,0

13

24

A1

D8-rộng 12m

140,0

14

25

A1

D8-rộng 12m

140,0

15

28

A1

D4-rộng 12 m

140,0

 II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 27/08/2014 đến hết 11 giờ ngày 26/09/2014.

               - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 26/09/2014.

               - Thời gian tổ chức bán đấu giá:

         + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 29/09/2014 (Thứ hai)

          + Các Khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 30/09/2014 (Thứ ba)

          + 04 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 30/09/2014 (Thứ ba).

 

 
Tin đã đưa
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(05/12)
(12/10)
(09/10)
(17/08)
(11/07)