Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu giá đất 
27/10/2014 
 
Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi thị Xuân-Nguyễn Chích thuộc khu dân cư D7-D10; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi thị Xuân-Nguyễn Chích thuộc khu dân cư D7-D10; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm như sau.

I/ Tài sản bán đấu giá:

        1/ Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại:

         Diện tích: 6.425 m2 (Đất sản xuất phi nông nghiệp)

         Đơn giá: 3.168.000 đồng /m2

         Giá khởi điểm: 20.354.400.000 đồng

         Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 1.400.000.000 đồng

         Bước giá vòng thứ nhất (3%) giá trị khu đất: 600.000.000 đồng

        2/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích để thực hiện dự án thương mại dịch vụ:

         Diện tích: 1.374,4 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

         Đơn giá: 7.200.000 đồng/m2

         Giá khởi điểm: 9.895.680.000 đồng

         Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 494.784.000 đồng

          Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 197.914.000 đồng

        3/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án du lịch:

          Diện tích: 8.974 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

          Đơn giá: 9.196.000 đồng/m2

          Giá khởi điểm: 82.524.904.000 đồng

          Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 4.126.245.000 đồng

          Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 1.650.498.000 đồng

II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

* Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm

           - Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 10/09/2014 đến hết 11 giờ ngày 09/10/2014.

         - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 09/10/2014.

          - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 10/10/2014

* Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Nguyễn Chích và Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm

           - Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 10/09/2014 đến hết 11 giờ ngày 08/12/2014.

        - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 08/12/2014.

            - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 09/12/2014

III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm và Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích có diện tích dưới 0,5 ha mức thu 1.000.000đ/hồ sơ.

- Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án du lịch có diện tích trên 0,5 ha mức thu 2.000.000đ/hồ sơ.

2/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671)  mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:

* Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 10/10/2014

* Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Nguyễn Chích và Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 & đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 09/12/2014

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố PR-TC.

 -Mọi chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại nơi có tài sản bán đấu giá: UBND thành phố Phan Rang-Tháp chàm; UBND phường Mỹ Bình; Văn phòng Sở Tài chính; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sotc/

 
Tin đã đưa
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(07/12)
(13/10)
(10/10)
(18/08)
(12/07)