Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu giá : Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải TP. Phan Rang-Tháp chàm 
08/04/2014 
 
 
Tin đã đưa
(26/03)
(14/03)
(05/12)
(12/10)
(09/10)
(17/08)
(11/07)
(11/07)
(27/03)
(29/03)