Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu giá : 05 cơ sở nhà, đất của UBND TP. PR-TC quản lý; Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải TP. PR-TC 
07/07/2014 
 

Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 10/07/2014 đến hết 11 giờ ngày 08/08/2014.

- Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 08/08/2014.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá:

          + 05 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 11/08/2014 (Thứ hai).

         + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 12/08/2014 (Thứ ba).

Tải về Chi tiết thông báo đấu giá .

 
Tin đã đưa
(14/02)
(10/12)
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(07/12)
(13/10)
(10/10)