Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông báo Tuyển sinh các hệ đào tạo của Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chính Minh tại Ninh Thuận và Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận năm 2019 
25/03/2019 
 
Xen chi tiết tại đây