Chính trị - Xã hội
 
Thông báo Kết quả điểm phúc khảo - Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2018 
 

    Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả điểm phúc khảo và đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 tại công văn số 47/HĐTT-SNV ngày 05/6/2018, nay Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả điểm phúc khảo các môn thi của thí sinh, cụ thể chi tiết:

    ***Xem kết quả phúc khảo: TBUB57_signed.pdf