Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông báo Công bố danh sách các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đánh giá Chương trình hành động bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
08/01/2019 
 

Thời gian công bố danh sách kể từ ngày đăng thông báo công bố đến hết ngày 01/02/2019

Trong thời gian công bố danh sách, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người dân có ý kiến phản ánh, thắc mắc về thông tin của các ứng viên đăng ký ứng tuyển, đề nghị ghi ý kiến phản ánh và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để cơ quan biết, kiểm tra, xác minh theo quy định. (số điện thoại liên hệ: 0259.3921379; fax 0259.3920292)

Xem chi tiết tại đây