Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
15/07/2019 
 
Xem chi tiết tại đây