Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại khu vực sông Gia 
06/07/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)
(19/06)
(18/06)