Chính trị - Xã hội
 
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 
26/01/2021 
 

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh).

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 30 thành viên (Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và 25 Ủy viên). Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương./.

Ngọc Tiến – Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)