Y tế - Đời sống
 
Thành lập Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận 
14/07/2010 
 

Ngày 12/7/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận. Việc thành lập Trường Trung cấp Y tế là yêu cầu bức thiết hiện nay của tỉnh ta và phù hợp với xu thế phát triển của ngành y tế cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực y tế có kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế của tỉnh; là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp bậc trung cấp trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Vụ khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở đặt tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan.

 

 Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn và tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. Trường có 7 chuyên ngành đào tạo gồm: điều dưỡng trung cấp, y sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa, nữ hộ sinh trung cấp, kỹ thuật y tế trung cấp, dược sỹ trung cấp, y sỹ y học cổ truyền và hộ lý. Trường có quy mô đào tạo từ 200-300 học sinh hàng năm, bao gồm hệ chính quy, tại chức, đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn ngày và các lớp tập huấn do Sở Y tế giao. Đối tượng tuyển sinh vào học tại Trường là học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở 9/12, phổ thông trung học 12/12, viên chức ngành y tế có trình độ sơ cấp và nhân viên y tế thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Y tế khẩn trương triển khai công tác xây dựng Trường và quản lý hoạt động của Trường theo đúng quy định hiện hành./.

Như Ngọc