Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Ninh Thuận 
25/07/2021 
 

Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận để tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, với quy mô 300 giường. Bệnh viện sử dụng con dấu; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam và mở tài khoản theo quy định; sử dụng một phần nhân lực, trang thiết bị hiện có của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam và điều động, bổ sung từ các đơn vị trong, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và các lực lượng hỗ trợ khác.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam

 

Lãnh đạo Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của các khu vực trong Bệnh viện thực hiện theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành mô hình tổ chức, hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(19/12)
(18/09)
(17/09)
(17/09)
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(15/09)
(15/09)
(15/09)