Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn Châu phi 
18/06/2020 
 

Nhằm tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi phát sinh, lây lan trên diện rộng, ngày 12/6/2020, Cục Thông tin cơ sở có văn bản số 518/TTCS-TTTH đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi.

Theo đó các nội dung thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là nội dung của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ngoài ra, tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp, các hộ, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh các biện pháp tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn, tránh tình trạng “găm” lợn, đẩy giá tăng cao quá mức; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người cung ứng và người tiêu dùng. Đồng thời, khuyến khích người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản./.

Đính kèm CV số 518/TTCS-TTTH

Trương Thị Văn