Kinh tế
 
Tập trung phát triển điện gió biển và điện khí LNG 
28/04/2021 
 

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính trong 2 năm 2019-2020 nhờ phát triển năng lượng tái tạo đã tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, riêng năm 2020 có 42 dự án năng lượng đã hòa lưới điện (3 dự án điện gió, 32 dự án mặt trời, 7 dự án thủy điện), với sản lượng khoảng 4.000 triệu kWh/2.727,6 MW.

Với lợi thế có bờ biển dài, lượng gió thổi đều quanh năm, Ninh Thuận được đánh giá có tiềm năng phát triển điện gió và điện khí LNG, nhất là điện gió ven biển.

Cảng tổng hợp Cà Ná đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: P.B

Trên cơ sở tiềm năng của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22-12-2011 đã xác định. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo (NLTT) và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính trong 2 năm 2019-2020 nhờ phát triển NLTT đã tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, riêng năm 2020 có 42 dự án năng lượng đã hòa lưới điện (3 dự án điện gió, 32 dự án mặt trời, 7 dự án thủy điện), với sản lượng khoảng 4.000 triệu kWh/2.727,6 MW. Các nguồn năng lượng này tạo ra giá trị gia tăng hơn 2.766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7% trong GRDP của tỉnh và đóng góp cho tăng trưởng chung 9,04% trong tổng số 12,17% GRDP của tỉnh. Về điện gió, đến nay tổng công suất đưa vào vận hành khoảng 229 MW. Trong đó, có 3 dự án vận hành thương mại, với tổng công suất 181 MW. Phát triển lĩnh vực điện khí LNG cũng được tỉnh ta quan tâm. Với tiềm năng phát triển cảng nước sâu, Cảng tổng hợp Cà Ná thuận lợi để phát triển khu vực trung tâm điện khí LNG với quy mô công suất 6.000 MW. Đặc biệt, năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, với công suất khoảng 1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tiến độ vận hành năm 2025. Hiện nay Trung tâm điện lực Cà Ná giai đoạn 1 đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định (Theo định hướng giai đoạn 2026-2030 dự thảo quy hoạch điện VIII tiếp tục phát triển nguồn điện khí LNG với quy mô 4.500MW).

Nhằm tạo định hướng phát triển cho điện gió trên biển, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, dự kiến đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí, giai đoạn 2021-2025 phát triển tại 4 vị trí với quy mô 1.220 MW, giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển thêm 11 vị trí với quy mô công suất tăng thêm 3.160 MW. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch tại 1/15 vị trí thuộc vùng biển xã Phước Dinh (Thuận Nam) V2-1 với công suất 502 MW. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Công Thương tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương để làm rõ ranh giới khai thác, yêu cầu về an ninh quốc phòng khi triển khai đối với 14 vị trí còn lại, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Điện gió Mũi Dinh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Việc triển khai các dự án năng lượng, nhất là điện khí LNG, điện gió biển trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, là động lực quan trọng để hiện thực hóa chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm NLTT của cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đề ra các giải pháp: Tập trung rà soát, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn điện gió, điện khí LNG, trong đó, nghiên cứu đánh giá kỹ các vùng, vị trí biển, ngoài khơi có tiềm năng phát triển điện gió, làm cơ sở tham mưu đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch điện VIII; hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án NLTT; tạo cơ chế đấu giá, đấu thầu theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch.

Hiện nay, tỉnh ta với hệ thống các nhà máy NLTT đã đi vào hoạt động và đang triển khai xây dựng, trong đó dự án lớn đang triển khai như Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW đã được chấp thuận cho khảo sát, bổ sung quy hoạch. Tiềm năng phát triển các dự án điện gió biển, điện khí LNG của tỉnh vẫn còn rất lớn. Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương cập nhật và bổ sung mới các nguồn NLTT vào Quy hoạch điện VIII với quy mô: Điện gió biển 1.120 MW, phát triển tại các vị trí V2-1, V2-2, V3-1, V3-4 theo dự thảo Quy hoạch điện gió ven biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; điện khí LNG phát triển tại vị trí đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch 1.500 MW.

Theo Baoninhthuan.com.vn