Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về Thương mại điện tử 
31/10/2018 
 

Ngày 31/10/2018, Sở Công thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế - Bộ Công Thương tổ chức Lớp tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về TMĐT cho 100 học viên là cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực phân phối, bán lẻ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 31/10/2018 đến ngày 1/11/2018), các học viên sẽ được Đại diện Trung tâm phát triển TMĐT - Bộ Công thương phổ biến một số nội dung cơ bản Tổng quan về thương mại điện tử; Những rào cản mà doanh nghiệp SMEs thường gặp phải khi triển khai thương mại điện tử; Giải pháp nào cho các doanh nghiệp SMEs.

Lớp tập huấn đã góp phần giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của TMĐT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các quy định của pháp luật về TMĐT; kỹ năng và ứng dụng TMĐT tại doanh nghiệp cũng như công tác quản lý, phát triển TMĐT của các cơ quan quản lý Nhà nước./.

NH