Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm năm 2018 
31/08/2018 
 

Ngày 30/8/2018, Sở Y tế phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 cho 250 học viên là thành viên Ban chỉ đạo ATTP tỉnh, cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP như: Luật ATTP năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ làm công tác quản lý ATTP nắm bắt sâu, áp dụng linh hoạt, có hiệu quả các văn bản pháp luật về ATTP, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về ATTP một cách khoa học từ khâu cung ứng đến khâu tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng./.

NH