Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ninh Thuận 
16/11/2018 
 

Ngày 15/11/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức lớp Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 60 học viên là cán bộ, công chức một số sở, ban ngành và báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Ban quản lý các khu công nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia đầu ngành đến từ Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư Pháp phổ biến chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Các yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức về pháp luật bảo vệ môi trường, góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương./.

Nhật Hoàng