Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho người dân 
27/09/2018 
 

Để thục hiện hiệu quả kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai đào tạo công dân điện tử cho Ủy ban nhân dân các huyện: Ninh Phước, Ninh Hải và Thuận Bắc trong các ngày 11/9/2018 đến ngày 20//2018.

Tại dây, người dân được hướng dẫn các nội dung như: tra cứu thông tin trên mạng Internet  và được giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh: cổng thông tin điện tử ,công báo, văn bản chỉ đạo điều hành, chuyên mục hỏi đáp, và được trang bị kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó giúp người dân nắm các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và có thể áp dụng trong cuộc sống: có thể thiết lập hộp thư điện tử cá nhân; cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận để tra cứu thông tin; nộp và kiểm tra hồ sơ trực tuyến; hỏi, đáp trực tuyến với các cơ quan chuyên môn giải đáp pháp luật, các chính sách của Nhà nước… tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân.

Đại Toàn-STTTT