Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật củng cố kết quả dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” 
10/06/2019 
 

Ngày 10/6/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức khóa tập huấn Hỗ trợ kỹ thuật, củng cố kết quả và bền vững của dự án Quản lý nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” cho 10 học viên đến từ các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, kỹ thuật và vận hành.

Khóa tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ ngày 10/6/2019 đến ngày 11/6/2019, các học viên sẽ được cung cấp kiến thức toàn diện và chuyên sâu về các nội dung: Hỗ trợ sử dụng, trích xuất thông tin mô hình cảnh báo sớm, kết nối sử dụng mô hình Mike Operation vận hành hồ chứa; Một số kỹ năng xử lý mô hình, các tùy biến của mô hình cho người dùng; Giới thiệu về công cụ đánh giá rủi ro, tổn thương xâm nhập mặn, ngập lũ, hạn; Hỗ trợ sử dụng bộ mô hình thủy văn, thủy lực, cân bằng nước vận hành hồ chứa; Các phương án, biện pháp sử dụng kết nối các sản phẩm của dự án.

Sau khóa tập huấn sẽ giúp các học viên nắm được những thông tin chung về sản phẩm của dự án và có thể sử dụng được các mô hình từ các nghiên cứu của dự án và áp dụng được vào ngành, lĩnh vực đang quản lý./.

NH