Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
15/03/2019 
Đại diện Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chi tiết việc triển khai hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp.

Ngày 14/3/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Trong thời gian 01 ngày, gần 500 đại biểu tham dự tập huấn đại diện cho các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn chi tiết việc triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai, quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; phí và lệ phí năm 2018; triển khai nội dung Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế.

Tại hội nghị, đại diện Cục thuế tỉnh đã trao đổi và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thuế hiện hành của các doanh nghiệp. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định thuế mới ban hành để thực hiện tốt chính sách, nghĩa vụ thuế theo đúng quy định./.

NH