Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống buôn lậu 
24/12/2019 
 

Ngày 12/12 Cục Thông tin Cơ sở ban hành Công văn số 1074/TTCS-TTTH về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua đường biên giới, cửa khẩu, vùng biển trên hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, các hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành và các lực lượng chức năng để phản ánh kịp thời tình hình và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua đường biên giới, cửa khẩu, vùng biển; ưu tiên bố trí thời điểm, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện. Tố giác, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ. Kịp thời ghi nhận, động viên biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân vi phạm hoặc để tình trạng buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ phức tạp, kéo dài, không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Xem chi tiết file đính kèm tại đây

LTHN