Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 
22/05/2020 
 

Trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn khó khăn, thách thức do sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn nhiều. Thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến. Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ với nhiều nguy cơ không bảo đảm an toàn. Thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn còn nhiều. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020.

Ngày 06/5/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm được phân cấp; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh cồng tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tồ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định; Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý của ngành.

Cùng với đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục phối hơp chặt chẽ với các Sở, ngành triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp sô 926/KH-UBND-MTTQ của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; phối hợp vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm../

Anh Vững