Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử trên hệ thống thông tin cơ sở 
21/05/2021 
 

Nhằm thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh xã, phường và các hình thức thông tin cơ sở khác về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử, ngày 21/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 3152/TTCS-TTHT về tăng cường thông tin, truyên truyền về bầu cử và phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử trên hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, thực hiện nghiêm các nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ bầu cử của người dân, thông tin cụ thể các bước thực hiện bầu cử, các nguyên tắc trong quá trình bỏ phiếu; Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19; Tuyên truyên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ cao như cửa khẩu, cơ sở khám, chữa bệnh, khu công nghiệp tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị…; Tuyên truyền để người dân thực hiện khai báo y tế tại các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho người dân về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa bàn; thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; thường xuyên truyền thông khuyến khích người dân giám sát, phát hiện người từ những địa điểm nguy cơ dịch về nơi cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật…

Lê Thị Mỹ Dân