Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 
16/11/2020 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 8841/VPCP-NC của văn phòng Chính phủ, Cục Thông tin Cơ sở đã ban hành Công văn số 1118/TTCS-TTTH ngày 12/11/2020 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”. Qua đó, để người dân phát hiện và chủ động tố giác về tội phạm và kiến nghị khi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... Đồng thời, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa như: cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vn tự phát với lãi suất cao bất thường, hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

LTHN