Y tế - Đời sống
 
Tăng cường giám sát những trường hợp đến/về từ các vùng đang có dịch 
30/07/2020 
 

Chiều ngày 29/7/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố các ca bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi dương tính với COVID-19, UBND tỉnh đã liên tiếp ban hành các văn bản và tiến hành các cuộc họp khẩn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, nhất là rà soát và xử lý y tế kịp thời những người đến/về từ các vùng có dịch. Đến nay, ngành y tế và các địa phương đã khẩn trương rà soát, cơ bản nắm được danh sách các trường hợp này và đang thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới là thách thức rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; vì vậy các ngành, các cấp tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị, không được lơ là, chủ quan, phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, khoanh vùng, phát hiện, cách ly và điều trị bệnh với mục tiêu chính là chủ động ở mức sẵn sàng cao nhất để ngăn chặn, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch yêu cầu các ngành, các cấp chủ động bám sát thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh (đặc biệt là Thông báo số 908-TB/TU ngày 28/7/2020 của Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo số 222/TB-VPUB ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh), trong đó đặc biệt quan tâm công tác thống kê, quản lý người dân, khách du lịch, người lao động đến/về Tỉnh từ các vùng dịch trong cả nước. Phó Chủ tịch giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, phải thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong cả nước và tại tỉnh ta, đồng thời tham khảo các giải pháp xử lý của các tỉnh bạn để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác chống dịch phù hợp với từng cấp độ dịch và hướng dẫn các sở, ngành địa phương thực hiện; tiếp tục tham mưu các văn bản chỉ đạo và văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với mức độ lây lan của dịch bệnh; chủ động phối hợp liên ngành để nắm thông tin về các trường hợp trở về từ các vùng dịch để kịp thời giám sát, khoanh vùng phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại cộng đồng để tổ chức cách ly ngay, không để lan rộng.; tổ chức xét nghiệm tất cả các trường hợp đến/về tỉnh từ các vùng dịch, trong đó ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước đối với các trường hợp đến những nơi theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc những trường hợp có các biểu hiện lâm sàng liên quan tới bệnh Covid-19; thực hiện việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo cung ứng chủ động và kịp thời cho công tác phòng chống dịch; thường xuyên cập nhật các thông báo khẩn của Bộ Y tế để thông tin cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan Báo, Đài để kịp thời thực hiện tuyên truyền đến người dân biết, khai báo và xử lý y tế theo quy định.

Phó Chủ tịch cũng giao Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường quản lý người dân, người lao động, khách du lịch đến từ các vùng có dịch để thông tin cho ngành Y tế thực hiện việc giám sát, cách ly theo quy định; giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố bám sát địa bàn, nắm chặt số người đến/về địa phương từ các vùng dịch để xử lý y tế, đồng thời chỉ đạo giám sát chặt các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian cách ly lại ra ngoài tiếp xúc với người khác trong cộng đồng; các trường hợp thuộc diện tự theo dõi sức khỏe phải hướng dẫn họ cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày trên phần mềm NCOVI để theo dõi; giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình và các biện pháp phòng chống bệnh, các khuyến cáo và thông báo khẩn của Bộ Y tế, các chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh trên tinh thần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời vận động, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày trên phần mềm NCOVI. Đối với các cơ quan, đơn vị cần hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, nếu cần thiết phải tổ chức thì thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và các đại biểu phải thực hiện khai báo y tế theo quy định./.

Như Ngọc