Chính trị - Xã hội
 
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 
15/08/2019 
Cần tăng cường công tác đảm bảo ATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
Ngày 12-8, UBND tỉnh ban hành công văn số 3435/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Theo đó, Các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tình trạng mở lại lối đi tự mở đã được đóng, nhổ bỏ cọc thu hẹp lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cố tình vượt ngang qua đường ngang đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo tàu đang đến; tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình giảm dần, xóa bỏ các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp hoặc người dân và khi thực hiện quy hoạch các khu dân cư phải lưu ý để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông đường sắt; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

LTHN