Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
22/09/2020 
 

Cuộc thi Viết thư UPU là hoạt động thường niên hàng năm được tổ chức cho trẻ em nhằm phục vụ mục đích phát triển khả năng viết văn và tư duy phong phú, sáng tạo, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề xã hội của thời đại. Ngày 15/9/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành công văn số 3431/VPUB-VXNV về việc phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.

Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các trường học, thúc đẩy phong trào tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại địa phương, nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh tại các trường tích cực tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn, xã hội rất lớn, góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, của đất nước, thế giới và mối quan tâm của chính lứa tuổi các em. Với mỗi chủ đề khác nhau hàng năm, Cuộc thi Viết thư UPU giúp các em phát triển khả năng viết văn; bảy tỏ nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc của mình theo các đề tài của cuộc thi; làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc./.

Anh Vững